About the Journal

Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah yang merupakan jurnal nasional berpenyunting ahli yang terbit satu kali dalam setahun. Jurnal ini telah diterbitkan berbentuk online mulai tahun 2021 akan menerbitkan secara online 2 kali dalam setahun. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh. Pernyataan ini menegaskan etika penulisan dan publikasi bagi penulis, penyunting pelaksana, penyunting ahli, dan penerbit, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penerbitan Jurnal Al-Mizan. Fokus penerbitan jurnal ini pada bidang hukum Islam, Hukum keluarga dan Ekonomi Syariah. Lihat Focus and Scope